Tvoj rezultat je:

116

Prijavi se i takmiči se za
Samsung Galaxy nagrade!

X

Za igranje okreni uređaj vodoravno

Ako se igra ne otvori nakon okretanja, otvori
osvojiuspomene.rs
u Chrome ili drugom pregledniku.

Ako se igra ne otvori nakon okretanja, otvori
osvojiuspomene.rs
u Safariju ili drugom pretraživaču.

X

U Beogradu, 1.12.2021.

Organizator nagradnog konkursa Experience TEN d.o.o., Ogranak Beograd, Kosovska 17, Beograd, MB: 29505624 (u daljem tekstu: „Organizator“), utvrđuje sledeće:

USLOVI KORIŠĆENJA

(u daljem tekstu: „Uslovi“)

Organizator ovim putem javno objavljuje Uslove korišćenja aplikacije koji će se odvijati u skladu sa odredbama ovih uslova. Upotrebom aplikacije, učesnici prihvataju sledeće Uslove:

ČLAN 1
Izjava o zaštiti ličnih podataka

 • Organizator koristi lične podatke samo i isključivo za svrhe za koje su prikupljeni: provera usaglašenosti sa pravilima konkursa, objava dobitnika, kontaktiranje u slučaju osvajanja nagrade ili potrebe za dodatnom informacijom od strane Učesnika kao i isporuka nagrade.
 • Organizator se obavezuje da lične podatke neće koristiti za komercijalne svrhe, a da prethodno nije dobio saglasnost korisnika.
 • Organizator neće čuvati lične podatke duže nego šta je potrebno obzirom na svrhe prikupljanja ili duže nego šta je to predviđeno važećim zakonom.
 • Organizator je ustanovio mere zaštite kako bi mogao da omogući poverljivost, bezbednost i celovitost ličnih podataka učesnika.
 • Pristup ličnim podacima je ograničen na zaposlene i saradnike koji ih trebaju znati i koji su obučeni po pitanju pravila poverljivosti.

U Beogradu, 1.12.2021.

PRAVILA NAGRADNOG KONKURSA
„Osvoji praznične uspomene“

(u daljem tekstu: „Pravila“)

Pre početka postupka prijave za učešće u predmetnom nagradnom konkursu (u daljem tekstu „Konkurs“), molimo Učesnike konkursa da pročitaju ova Pravila nagradnog konkursa (u daljem tekstu „Pravila“).

ČLAN 1. Organizator

Organizator nagradnog konkursa je Experience TEN d.o.o., Ogranak Beograd, Kosovska 17, Beograd, MB: 29505624 (u daljem tekstu: „Organizator“), koji Samsung Electronics Austria GmbH, ogranak Beograd, Omladinskih brigada 90V, Beograd, MB: 29502242 (u daljem tekstu: „Naručilac“), priređuje nagradni konkurs pod nazivom „Osvoji praznične uspomene“ (u daljem tekstu: „Konkurs“).

ČLAN 2. Svrha

Svrha nagradnog Konkursa je promocija proizvoda i usluga Naručioca.

ČLAN 3. Trajanje i mesto sprovođenja nagradnog konkursa

Organizator organizira nagradni konkurs pod nazivom „Osvoji praznične uspomene“ putem veb aplikacije na veb sajtu www.osvojiuspomene.rs.

Konkurs će trajati od 2. decembra do 22. decembra 2021. godine do 23:59 časova, a odnosi se na područje Republike Srbije.

ČLAN 4. Objava pravila konkursa

Pravila Konkursa biće objavljena na veb sajtu www.osvojiuspomene.rs/pravila-konkursa pre početka Konkursa. Pravila Konkursa se primenjuju počevši od dana objavljivanja. Učešćem na Konkursu, korisnici prihvataju ova Pravila.

ČLAN 5. Pravo učestvovanja

Lice koje se prijavi na www.osvojiuspomene.rs radi učestvovanja na Konkursu dalje u tekstu se naziva Učesnik.
Pravo učestvovanja i mogućnost osvajanja nagrade na Nagradnom konkursu imaju sva fizička lica sa prebivalištem u Republici Srbiji, koji se igraju tokom Konkursa i registruju se pomoću veb aplikacije na www.osvojiuspomene.rs.

Maloletnici imaju pravo učešća na nagradnom konkursu u skladu sa zakonom. Za učestvovanje maloletnika je potreban pristanak roditelja ili zakonskog zastupnika, koji se smatra datim prihvatanjem Pravila konkursa u procesu prijave kroz registracioni formular.

Na Nagradnom konkursu ne mogu da učestvuju zaposleni kod Organizatora i Naručioca, kao ni članovi njihovih užih porodica kao i niti jedno drugo lice koje je učestvovalo u pripremi ovog Konkursa.

Svaki Učesnik na Konkursu može da učestvuje određen broj puta, međutim može da osvoji samo jednu nagradu.
Više Učesnika sa istom e-mail adresom smatraće se jednim Učesnikom.

ČLAN 6. Troškovi učestvovanja

Učesnici Konkursa sami snose troškove učestvovanja na nagradnom Konkursu. Troškovi učestvovanja, na primer, ali ne isključivo uključuju:

 • troškove pristupa internetu,
 • troškove prenosa podataka.

ČLAN 7. Mehanika nagradnog konkursa

Konkurs se odvija na veb stranici www.osvojiuspomene.rs gde Učesnik pristupa on line veb aplikaciji – interaktivnoj igri.

Nakon klika na „Start“ pokreće se interaktivna igra u kojoj Učesnik prikuplja bodove rešavajući četiri nivoa igre memorije – igre povezivanja parova. Igra se automatski završava ako Učesnik ne poveže sve parove jednog nivoa do isteka maksimalnog vremena određenog za taj nivo.

Na kraju igre, nakon rešavanja sva četiri nivoa, prikazuje se ukupan broj poena i osoba može ponovo da igra ili se može prijaviti za učešće na Konkursu putem registracione forme sa ostvarenim bodovima.

Nakon popunjavanja forme za registraciju i slanja podataka, nadimak i rezultat neće biti automatski vidljivi na sajtu, već prvo trebaju proći kroz proces verifikacije i odobravanja, a nakon odobrenja administratora nadimak i poeni igrača se objavljuju na stranici rezultata www.osvojiuspomene.rs/rezultati/. Rezultati igrača koji su se registrovali sa neodgovarajućim nadimkom neće biti objavljeni i neće se uzeti u obzir za osvajanje nagrade.

Po završenom Konkursu, 10 Učesnika (10 lica) koji su ostvarili najveći broj poena u igri i pravilno se prijavili putem registracione forme osvajaju nagradu, osim ako nije sve u skladu sa članom 7. i članom 9. ovih Pravila.

Prijavom na Konkurs, Učesnici prihvataju ova Pravila i saglasni su da, ukoliko postanu dobitnici nagrade, njihovi lični podaci mogu biti javni i korišćeni od strane Organizatora u svrhe vezane za realizaciju Konkursa.
Konkurs za osvajanje nagrade uključuje sva registrovana lica koja su ispunila uslove iz člana 5. i člana 8. ovih Pravila.

Zbog tehničkih karakteristika različitih uređaja, pregledača i programa, iskustvo učestvovanja može da se razlikuje zavisno od načina i uređaja putem kojih Učesnik igra.

Zbog tehničkih ograničenja, neke funkcionalnosti veb sajta i veb aplikacije neće raditi ispravno i/ili im se neće moći pristupiti kroz sledeće veb pregledače: Internet Explorer sve verzije, Edge verzija 18 i starije, Firefox verzija 47 i starije, Chrome verzija 67 i starije, Safari verzija 8 i starije, iOS Safari verzija 10.3 i starije, Opera verzija 16 i starije, Opera Mini sve verzije, Opera Mobile verzija 12.1 i starije, Android Browser verzija 4.4.4 i starije, Samsung Internet verzija 9.2 i starije.

ČLAN 8. Ispravnost prijava

Kako bi prijava Učesnika bila ispravna, u registracioni formular na veb sajtu www.osvojiuspomene.rs je potrebno da se:

 • upiše nadimak, koji će biti javno vidljiv na veb sajtu www.osvojiuspomene.rs među rezultatima,
 • upiše ispravnu e-mail adresu, preko koje će Učesnik biti obavešten o eventualnom dobitku po završetku određenog kruga nagradnog konkursa,
 • prihvati Pravila konkursa označavanjem unutar potvrdnog okvira („checkboxa“ ).

Sve navedene stavke su obavezne.

Organizator ne snosi nikakvu odgovornost zbog tehničkih problema ili grešaka u unosu podataka i drugih razloga koji ne zavise od Organizatora.

Prijave Učesnika koji su se registrovali sa neprimerenim nadimkom neće da budu javno objavljeni i neće da se uzmu u obzir za odabir dobitnika. Neprikladnim nadimkom se smatra, na primer, ali ne isključivo:

 • vulgarna, diskriminatorna, uvredljiva sadržina, sadržina koji potiče nasilje ili bilo koja sadržina koja nije u skladu sa zakonom,
 • sadržina koji spominje javna lica ili prikazuje marke (brend, logotip, naziv) bilo kojeg proizvođača ili proizvoda tj. prenosi reklamnu sadržinu.

ČLAN 9. Diskvalifikacija Učesnika

Organizator ima pravo da pregleda prijavljene podatke i sadržinu i zadržava pravo da u bilo kom trenutku diskvalifikuje prijavljene Učesnike u sledećim slučajevima:

 • Učesnik krši ova Pravila,
 • Učesnik ne odgovara na upit Organizatora ili tehničkog izvođača, u roku od 24 časova na kontaktne podatke iz Člana 8. ovih Pravila,
 • u slučaju opravdane sumnje za manipulisanje rezultata Konkursa,
 • Učesnik je u registracioni formular uneo netačne lične podatke ili iz drugog razloga nije moguće stupiti sa njim u kontakt,
 • Učesnik je povredio tajnost, celovitost i dostupnost računarnih podataka, programa ili sistema, ili izvršio delo računarnog falsifikovanja i/ili računarne prevare.

ČLAN 10. Fond nagrada

Ukupan nagradni fond se sastoji od sledećih nagrada:

1. nagrada: Galaxy Z Flip3 5G
2. nagrada: Galaxy Watch4
3. nagrada: Galaxy Buds2
4.-10. nagrada: Paket prazničnih doživljaja

Slike nagrada na veb sajtu www.osvojiuspomene.rs su simulirane u ilustrativne svrhe. Dizajn spoljašnosti uređaja i raspoloživost boja i veličina može da se razlikuje u zavisnosti od države.

Mobilni telefoni imaju mogućnost korišćenja na 5G mreži, no trenutno je dostupno za 4G/LTE i starije verzije mreže. Povezivanje na 5G biće moguće po dostupnosti 5G softvera i mrežne infrastrukture.

ČLAN 11. Osvajanje nagrade

Nagrade osvaja 10 Učesnika koji imaju najviše poena u interaktivnoj igri, po redosledu najboljeg rezultata, shodno procesu opisanom u Članu 7. ovih Pravila, osim ako nije sve u skladu sa Članom 5. i Članom 8. ovih Pravila.

U slučaju da više osoba ostvari isti broj poena u igri, nagrada se dodeljuje Učesniku koji je za kraće vreme osvojio navedene poene i kao odlučujući kriterijum uzima se kraće vreme igranja.

U slučaju da više osoba istovremeno ostvari isti broj poena u igri, nagrada se dodeljuje Učesniku koji je ranije prijavio rezultat putem registracione forme, a kao ključni kriterijum se uzima vreme prijema prijave.

Učesnik koji se prijavio više puta sa različitim e-mail adresom i nadimkom, ali zapravo se radi o istom licu, može da bude dobitnik samo jedne nagrade.

Ukoliko je dobitnik nagrade maloletno lice, Organizator će uručiti nagradu licu koje je na osnovu zakona ili odluke državnog organa dužno da se stara o njemu, a nakon uvida u isprave koje dokazuju roditeljski tj. starateljski odnos.

Učesnik koji učestvuje u nagradnoj igri nema pravo da zahteva drukčije nagrade ili u većim količinama od onog kako je navedeno u ovim Pravilima.

Nagrade ne mogu da se zamene za novac, druge proizvode ili usluge.
Učesnik ne može da prenese nagradu na neko drugo lice.

ČLAN 12. Preuzimanje nagrade

Dobitnik će biti obavešten o osvajanju nagrade putem e-mail adrese koju je ostavio u prijavi za Konkurs najkasnije 10 dana od završetka određenog kruga Konkursa.

Kako bi preuzeo nagradu, dobitnik mora da se javi Organizatoru u roku od 24 časova od kada ga je Organizator kontaktirao, a za preuzimanje nagrade dobitnik je obavezan da dostavi Organizatoru svoje lične podatke (ime, prezime, adresu i broj telefona).

Ukoliko dobitnik nagrade ne odgovori na zahtev Organizatora u roku od 24 sata, nagrada će biti dodeljena sledećem Učesniku sa najboljim rezultatom.

Nagrada će biti uručena dobitniku slanjem na kućnu adresu.
Obaveza dobitnika je da Organizatoru potvrdi svoj identitet sopstvenom ličnom kartom.

Pri preuzimanju nagrade, dobitnik je dužan da potpiše dokument potvrde o preuzimanju nagrade i dostavi ga Organizatoru poštom ili u elektronskoj formi putem e-maila.
Preuzimanjem nagrade od strane dobitnika izvršene su sve obaveze Organizatora prema dobitniku.

ČLAN 13: Objava dobitnika

Nadimci pobednika nagrada biće objavljeni na veb sajtu www.osvojiuspomene.rs u roku 15 dana od završetka konkursa. Rezultati izbora dobitnika su konačni. Ne postoji mogućnost žalbe.

ČLAN 14. Porezi

Dobitnik ne snosi obavezu plaćanja nikakvih poreza, obaveze ili naknade direktno povezanih sa nagradama.

ČLAN 15. Publicitet

Učestvovanjem u ovom nagradnom konkursu, Učesnici su saglasni da se njihov doprinos u konkursu može da objavi i neograničeno koristi od strane Organizatora bez naknade i bez dalje saglasnosti Učesnika u štampanom, zvučnom, slikovnom i video materijalu u promotivne svrhe i to sadržinski, vremenski i teritorijalno neograničeno u svim medijumima.

Ovaj Konkurs nije na nikoji način povezan sa društvenim mrežama i aplikacijama – WhatsApp, Instagram ili Facebook. One ga ne promovišu niti sponzorišu. Učesnici svoje lične podatke daju Organizatoru isključivo za potrebe celosne funkcionalnosti ovog konkursa, a ne društvenim mrežama. Instagram i Facebook su javni prostor i objava bilo koje sadržine (uključujući i fotografije) može da predstavlja zadiranje u privatnost, kako samih učesnika Konkursa, tako i trećih lica. Smatraće se da su Učesnici sadržinu povezanu sa ovim Konkursom objavili dobrovoljno pa Organizator ne snosi odgovornost za sadržinu istih, kao ni za zloupotrebu korišćenjem takve sadržine od bilo kojih trećih lica. Takođe, Organizator će smatrati, ako su Učesnici objavili bilo kakvu sadržinu povezanu sa ovim Konkursom (uključujući fotografije, tekstualne poruke, komentare, bilo koje lične podatke i sl.), da imaju sva potrebna ovlašćenja za objavu takve sadržine i da su upoznati sa Pravilima Privatnosti navedenih društvenih mreža pa Organizator za takve objave ne preuzima nikakvu odgovornost.

ČLAN 16. Vrste i upotreba ličnih podataka

Učestvovanjem na Konkursu, Učesnik prihvata i odobrava da lične podatke (nadimak, e-mail adresa, ime i prezime, kućna adresa, broj telefona) koje Učesnik sam dostavlja na ovom Konkursu, Organizator koristi u svrhu održavanja, sprovođenja i promocije ovog Konkursa i/ili ponude Naručioca.

Učesnik je saglasan da ga Organizator kontaktira u slučajevima iz Člana 16. ovih Pravila koristeći podatke koje je ostavio unutar nagradnog Konkursa. U slučaju mogućih netačnih podataka ili manipulisanja, postupiće se u smislu odredbe Člana 9. ovih Pravila.

Učesnik je slobodan da u svakom trenutku uskrati svoj pristanak u pogledu prikupljanja i obrade ličnih podataka i prihvata da takvo uskraćivanje može da dovede do nemogućnosti učestvovanja na Konkursu.

Organizator će koristiti navedene lične podatke isključivo za:

 1. Objavu dobitnika,
 2. Kontaktiranje dobitnika radi dogovora oko dostave nagrade ili u slučaju potrebe za dodatnim informacijama,
 3. Dostavljanje nagrade dobitniku,
 4. Vođenje evidencije o učestvovanju na nagradnim konkursima.

ČLANAK 17. Prava sudionika vezana uz osobne podatke

Sudionici Natječaja slanjem e-mail poruke na digital@ten.marketing imaju pravo, vezano uz osobne podatke koji se obrađuju temeljem ovog Natječaja:

 1. Zatražiti pristup osobnim podacima koje je Priređivač pohranio,
 2. Zatražiti pristup informacijama o tome za što se koriste osobni podaci koje je Priređivač pohranio,
 3. Zatražiti ispravak ili nadopunu osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
 4. Zatražiti brisanje osobnih podataka koje je Priređivač pohranio,
 5. Zatražiti zaustavljanje obrade osobnih podataka ako postoji osnovana sumnja da se njegovi podaci ne obrađuju na definirani način,
 6. Uložiti prigovor na podatke koje je Priređivač prikupio i obrađuje.

ČLAN 18. Objavljivanje ličnih podataka

Organizator može da podeli lične podatke Učesnika sa trećom stranom koja pruža uslugu pripreme i sprovođenja Konkursa, a sa kojom Organizator sarađuje, i sa trećom stranom koja sprovodi aktivnosti vezane za organizovanje isporuke Nagrade u ime Organizatora i za njegov račun.

Organizator je ovlašćen da otkrije lične podatke Učesnika i onda kada je to nužno radi poštovanja njegovih zakonskih obaveza.

ČLAN 19. Nadopune i ispravljanje ličnih podataka

Učesnik je ovlašćen da promeni bilo koji lični podatak slanjem e-maila na adresu digital@ten.marketing, u kom je Učesnik dužan da navede ime i prezime, adresu i e-mail adresu kao i koje informacije želi da nadopuni.

ČLAN 20. Zaštita podataka

Organizator preduzima tehničke i organizacione mere bezbednosti za zaštitu ličnih podataka od slučajnog ili nezakonskog uništavanja, gubitka ili izmena kao i od neovlašćenog otkrivanja ili pristupa. Učesnik je upoznat sa faktom da niti jedan prenos podataka preko interneta ili bilo koje bežične mreže ne može da bude 100% siguran. Iako Organizator sprovodi razumne zaštitne mere za zaštitu podataka, ne može da garantuje zaštitu bilo koje informacije prenesene na veb sajtu www.osvojiuspomene.rs i nije odgovoran za dejstva bilo koje treće strane koja primi takve informacije.

ČLAN 21. Poverljivost podataka trećih veb sajtova

Ova Pravila konkursa i uslovi korišćenja se odnose isključivo na upotrebu i objavljivanje informacija koje Organizator prikuplja od Učesnika na veb sajtu www.osvojiuspomene.rs. Ostali veb sajtovi kojima se pristupa preko ovog veb sajta imaju svoje izjave o poverljivosti i prikupljanju podataka kao i načinima njihovog korišćenja i objavljivanja na njima. Organizator ne snosi odgovornost za načine i uslove rada trećih strana.

ČLAN 22. U slučaju spora

U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Nagradnog konkursa stranke će rešavati sve sporove iz ovog nagradnog konkursa sporazumnim putem, a u slučaju nemogućnosti takvog rešavanja spora nadležan je sud u Beogradu.

ČLAN 23. Prekid konkursa i izmena pravila konkursa

U slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao da predvidi, spreči, otkloni ili izbegne (viša sila), Organizator može privremeno ili trajno da prekine Konkurs i o tome na adekvatan način da obavesti javnost putem veb sajta www.osvojiuspomene.rs.

Ako je do prekida Konkursa došlo zbog dejstva jednog od Učesnika, Organizator ima pravo da zahteva od Učesnika naknadu tim prouzročene štete.
Organizator može da promeni pravila nagradnog konkursa u bilo kom trenutku i da o tome obavesti javnost objavom novih pravila na veb sajtu www.osvojiuspomene.rs/pravila-konkursa.

ČLAN 24. Prihvatanje prava i obaveza

Učestvovanjem na Konkursu svaki Učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i saglasan je da se njegove fotografije i nadimak koje je prijavio putem registracionog formulara, mogu javno da objave, koriste od strane Organizatora u promotivne svrhe, u štampanom, zvučnom, slikovnom i/ili video materijalu. Ukoliko Učesnik postane dobitnik nagrade, takođe je saglasan da se javno objave i njegovi lični podaci.